Höstsalong Romele konsthall

Varje höst anordnar Romele konsthall en jurybedömd höstsalong. I år var första gången jag beslöt mig för att ansöka med min konst dit. Glädjebeskedet att jag blivit antagen av juryn kom nu i helgen.

Utställningen pågår från den 31/8 till 8/9-19.

Öppettider under utställningen: Lör-, sön- och helgdag kl 11-16. Onsdagar kl 16-19

Totalt har 176 konstnärer sökt varav 76 blivit antagna.

Jury 2019:

Ingalill Angbäck, konstnär KRO, VSKG, vice ordförande Svenska Konstnärsförbundet.

Susanne Lindblad, intendent ÖSKG, verksamhetschef Tjörnedala Konsthall.

Kjell Nilsson, tidigare styrelsemedlem KRO-Syd, konstnär KRO, Konstnärscentrum Syd, Skånska konstnärsklubben.

Ingvar Wallin, chef Romele Konsthall, kulturskribent.

Uttagna konstnärer:

Andersson Anne-Margret /M, Andersson Kirsten /F, Arborelius Charlotte /M, Behrens Lena /M, Bernekorn Kathrin /M, Bertilzon Eva /M, Carnemalm Therese /F, Clifford Lena /M, Christerson Martina /K, Ekespong Mirjam /M, Enarsson Kerstin /M, Engsrö Katarina /M, Fazekas Marija /K, Forsell Arne /M, Friberg Birgitta /M, Gavucci Lena /M, Glemme Dagmar /G, Godoy Marita /M, Gregmar Mike/M, Gyllander Carin /M, Görloff Lisbeth /M, Hemmingsson Kjell /M, Jeppsson Georg /M, Johansson Nina /M, Johansson Ulla Maria /M, Johansson Yvonne /K, Kononov Iurii /M, Kostic Dragan /K, Lantz Rune /M, Lindberg Märta /M, Lindén Leif I.R. /M, Lindström Maria /K, Livonne Therese /M, Lindblom Monica /M, Lundberg Vikström San /K, Lundin Pia /M, Lörd Kent /M, Madsen Gritt /K + M, Malmros Markus /F, Mauermann Lisbeth /M, Mellander Ulf /M, Mollberg Katarina /M, Mueller Tanja /M, Nickels Anne /G, Nilsson Kristin /K, Nilsson Roger /M, Novén Nils /S, Ny Izabella /M, Odén Cecilia /M, Olin Anette /M, Olin Ranstam Lisbet /TX, Olsson Stine G. /M, Ohlsson Ann-Margaret /M, Palmgren Fredrik /K, Palmqvist Kajsa /BT, Radler Ingeborg /M, Rosell Viktor /M, Rudolvsson Elsbeth /K, Rödin Lars /F, Sjödin Gunnar /F, Sjölin Anna /M, Sjöstrand Kay /K, Skoog Kent /K, Sundvall Margareta /M, Svantesson Vonna Y. /M, Svensson Lotten /M, Svärdh Magdalena /M, Sävström Anne-Lie /G, Talal Isa /SM, Thomsen Jörgen /M, Thorlund Maria /K, Tucek Esad /M, Wall Per-Ivar /M, Walse Charlotta /M, Weibull Anne /F, Wollinger Jens /K