Samtliga av mina tre inskickade verk antogs av Konstgillet Mittskånes jury.

Read more